Onze Visie

Visie op kwaliteit in (de) praktijk

Onze fysiotherapeutische zorg dient kwalitatief van hoog niveau te zijn. Dit betekent dat de zorg die geleverd wordt in ieder geval patiëntgericht, doelmatig, doeltreffend en verantwoord moet zijn.

Patiëntgericht: de patiënt is op het moment van binnen komen de belangrijkste persoon die er is. In onze praktijk is daarom een setting van 1 therapeut op 1 patiënt van essentieel belang. In principe blijft de patiënt gedurende de hele behandelsessie bij dezelfde therapeut.
Doelmatig: de fysiotherapeut kiest de juiste behandelmethode op het juiste moment. De fysiotherapeut geeft aan de patiënt tekst en uitleg over de gekozen methode.
Doeltreffend: de behandeling moet direct effect hebben in die zin dat de patiënt tijdens de therapiezitting verandering voelt, zoals ontspanning, vermindering van pijn of beter verloop van een beweging.
Verantwoord: zorg die gebaseerd is op bovenstaande drie items is vanzelfsprekend verantwoord, want goed doordacht. Bij de keuze van de behandeling wordt gekeken naar de aandoening en naar de patiënt als persoon. De therapeut motiveert haar keuze en zal deze indien zij dat nodig acht, in samenspraak met de patiënt, gedurende het behandelproces bijstellen.

Hoe werkt dit in de praktijk?
Het is als fysiotherapeut in de eerste plaats van belang om interesse te hebben in de mens die voor je zit en de klacht die hij presenteert. Ten tweede is het normale, methodisch-technisch handelen van belang en ten derde moet de fysiotherapeut de wil en bereidheid hebben om verder te kijken dan alleen het actuele fysiotherapeutische probleem dat de patiënt op dat moment presenteert. Voor een inschatting van de (achterliggende) lichamelijke klachten is het van belang om als ‘algemeen practicus’ te kijken. Door klinisch redeneren wordt de huidige klacht geduid. Dit uitgangspunt is bepalend voor de fysiotherapeutische zorg die onze praktijk levert. Dat dit doeltreffend is wordt geïllustreerd door het lage behandelgemiddelde dat de praktijk al jaren heeft, zoals onder andere blijkt uit de jaarlijkse cijfers van Zorg en Zekerheid.

Conclusie
De twee begrippen kwaliteit en praktijk zijn voor ons onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Wil je als praktijk blijven functioneren én wil je als therapeut bevrediging uit je werk blijven halen dan is kwaliteit van essentieel belang. Je moet belangstelling hebben voor de mens die voor je zit, de klacht die hij presenteert én je moet ‘verder kijken dan je neus lang is’.

Wij zijn aangesloten bij ‘Schouder Netwerk Groene Hart’ en ‘Rijnland Heup & Knie Prothesiologie Netwerk’.